Loading...

Vitamine D referentiebereik

Vanaf 15 januari 2019 zullen in alle rapportages waarin vitamine D wordt onderzocht het referentiebereik worden gewijzigd. Dit doen we om de referentie tussen al onze onderzoeken te standaardiseren. Het referentiebereik voor 25-Hydroxyvitamine D zal worden aangepast en ingesteld op 30-100 ng / ml.

 • Tekort <20 ng / ml
 • Onvoldoende 20-29 ng / ml
 • Voldoende 30-100 ng / ml
 • Aanbevolen 50-80 ng / ml
 • Overmatig> 100 ng / ml

De onderzoeken waarin dit referentiebereik zal worden gewijzigd;

 • NutrEval FMV
 • NutrEval Plasma
 • ONE FMV
 • ONE Plasma
 • CV Health Profile
 • CV Health Plus Genomics
 • Vitamine D-profiel
 • Hormonal Health Profile

Dit volgt op een literatuuranalyse van de klinische relevantie van bepaalde vitamine D-resultaten.

Er is geen consensus in de literatuur met betrekking tot optimale niveaus van 25-hydroxyvitamine D. Hogere niveaus van 25-hydroxyvitamine D kunnen in sommige klinische omstandigheden, zoals nierfalen, van belang zijn. Niveaus lager dan 30 ng / ml worden door de meeste medici als onvoldoende beschouwd. Resultaten die buiten het referentiebereik vallen, worden als abnormaal gemarkeerd.